NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT KHI TÁCH SỔ ĐỎ

Hiện nhiều người vẫn còn băn khoăn chưa biết điều kiện tách sổ đỏ và quy trình thực hiện việc tách sổ đỏ như thế nào. Bài viết này sẽ xoay quanh vấn đề điều kiện tách sổ đỏ để giúp độc giả có thông tin chính xác nhất.
Tách sổ đỏ, Tách thửa đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thửa đất tách
Tách sổ đỏ
Điều kiện tách sổ đỏ
Theo điều 3 quy định 49/2009/QĐ-UBND về điều kiện tách sổ đỏ, việc tách sổ đỏ hay tách thửa phải đảm bảo các điều kiện sau:
  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản khác gắn liền với đất.
  • Đất không thuộc dạng tranh chấp.
  • Diện tích đất được tách khi tách sổ đỏ để hình thành đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi hoàn thành việc tách phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định tại Điều 5 của Quyết định này.
Tách sổ đỏ, Tách thửa đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thửa đất tách
 Điều kiện tách sổ đỏ.

Cụ thể, theo điều 5 của quyết định này, diện tích được tách sổ đối tuỳ thuộc vào từng trường hợp quy hoạch:

  • Đối với loại đất ở: các phường, thị trấn, huyện diện tích tối thiểu tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng 40m2, đối với các xã của huyện là 60 m2.
  • Đối với loại đất nông nghiệp: nếu đất nông nghiệp là đất vườn, đất trồng cây lâu năm thuộc phường, thị trấn, huyện thì diện tích tối thiểu được phép tách sổ đỏ phải bằng hoặc lớn hơn 200 m2, đối với các xã của huyện là 500 m2. Còn nếu đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm thì diện tích tối thiểu được phép tách tương tự lần lượt là 500 m2 và 1000 m2.
Đối với trường hợp tách sổ đỏ mà diện tích thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Điều 5 thì thửa đất tách ra phải hợp với thửa đất liền kề sao cho tạo thành diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu như quy định tại Điều 5 trên.

Trình tự, thủ tục tách sổ đỏ

  1. Người sử dụng đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị tách sổ đỏ
  2. Văn phòng đăng kí đất đai có trách nhiệm thực hiện các việc sau:
  • Đo đạc diện tích để chia tách thửa đất.
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu và tài sản gắn liền cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách.
  • Thực hiện chỉnh lý, cập nhật các biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền trong trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
Tách sổ đỏ, Tách thửa đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thửa đất tách
Trình tự, thủ tục tách sổ đỏ.

Trên đây là điều kiện và quy trình cơ bản để thực hiện việc tách sổ đỏ. Hi vọng với những thông tin trên, bạn đọc sẽ chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ cũng như thực hiện chia tách sổ đỏ nhanh chóng và thuận lợi.

0 nhận xét: